Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cirkevná_vrchnosť2255 SGWaAP
0.358vrchnosť12910 SGWaAP
0.403svetská_vrchnosť570 SGWaAP
0.429cirkevná_hierarchia2832 SGWaAP
0.442apoštolská_stolica1836 SGWaAP
0.499duchovenstvo7189 SGWaAP
0.536cirkev670610 SGWaAP
0.537cirkevný_hodnostár7202 SGWaAP
0.539biskup286883 SGWaAP
0.542pápežská_kúria744 SGWaAP
0.544klérus7579 SGWaAP
0.544rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.547cirkevný71707 SGWaAP
0.558klerik8145 SGWaAP
0.560cirkevná86517 SGWaAP
0.564katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.571superintendent2959 SGWaAP
0.583farár123386 SGWaAP
0.585katolícky_klérus652 SGWaAP
0.585prelát4112 SGWaAP