Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cirkevná_hierarchia2832 SGWaAP
0.332klérus7579 SGWaAP
0.372katolícky_klérus652 SGWaAP
0.380duchovenstvo7189 SGWaAP
0.382katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.407cirkev670610 SGWaAP
0.429cirkevná_vrchnosť2255 SGWaAP
0.455pápežstvo2697 SGWaAP
0.472Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.505katolicizmus10809 SGWaAP
0.505cirkevný_hodnostár7202 SGWaAP
0.506episkopát1716 SGWaAP
0.522Cirkev25402 SGWaAP
0.531heréza5062 SGWaAP
0.537vrchnosť12910 SGWaAP
0.540klerik8145 SGWaAP
0.546klerikalizmus1156 SGWaAP
0.548biskup286883 SGWaAP
0.549rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.551vierouka3595 SGWaAP
0.552protestantizmus4455 SGWaAP