Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cirkevná86517 SGWaAP
0.374rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.460rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.462cirkevné24655 SGWaAP
0.465katolícka99952 SGWaAP
0.466evanjelická21060 SGWaAP
0.467cirkev670610 SGWaAP
0.487náboženská126443 SGWaAP
0.498cirkevný71707 SGWaAP
0.509protestantská8913 SGWaAP
0.510Cirkevný3361 SGWaAP
0.513pravoslávna10215 SGWaAP
0.516svetská20455 SGWaAP
0.524gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.545kalvínska1131 SGWaAP
0.558Rímskokatolícky3696 SGWaAP
0.560cirkevná_vrchnosť2255 SGWaAP
0.574teologická15752 SGWaAP
0.575evanjelická_cirkev17314 SGWaAP
0.577katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.579duchovenstvo7189 SGWaAP