Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cigánske2465 SGWaAP
0.409rómske35392 SGWaAP
0.529černošské1953 SGWaAP
0.532cigánsky10092 SGWaAP
0.561cigánska13249 SGWaAP
0.572cigán16895 SGWaAP
0.579rómska87797 SGWaAP
0.586neprispôsobivé724 SGWaAP
0.602rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.610Cigán22669 SGWaAP
0.610cigáň12559 SGWaAP
0.611róm2670 SGWaAP
0.625rusínske3599 SGWaAP
0.627gadžo2663 SGWaAP
0.627rómsky58418 SGWaAP
0.631róm1172 SGWaAP
0.633Róm205461 SGWaAP
0.644cigánča849 SGWaAP
0.656židovské17950 SGWaAP
0.667východniarske770 SGWaAP
0.668maďarské41866 SGWaAP