Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cigánska_osada1846 SGWaAP
0.296rómska_osada21048 SGWaAP
0.499osada156514 SGWaAP
0.525cigán16895 SGWaAP
0.526róm2670 SGWaAP
0.529dedina421889 SGWaAP
0.545chatrč23114 SGWaAP
0.584cigáň12559 SGWaAP
0.587rómsky_spoluobčan1672 SGWaAP
0.595asociál6203 SGWaAP
0.601gadžo2663 SGWaAP
0.602neprispôsobivý11683 SGWaAP
0.611Róm205461 SGWaAP
0.612Cigán22669 SGWaAP
0.623róm1172 SGWaAP
0.635Letanovský_mlyn521 SGWaAP