Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cigán16895 SGWaAP
0.096cigáň12559 SGWaAP
0.194róm2670 SGWaAP
0.262gadžo2663 SGWaAP
0.287Cigán22669 SGWaAP
0.341róm1172 SGWaAP
0.359cigoš511 SGWaAP
0.389Róm205461 SGWaAP
0.400asociál6203 SGWaAP
0.449maďar4599 SGWaAP
0.459slovák5375 SGWaAP
0.466vagabund4296 SGWaAP
0.469buzerant5003 SGWaAP
0.479černoch30020 SGWaAP
0.481neprispôsobivý11683 SGWaAP
0.488ožran4644 SGWaAP
0.511cigániť1220 SGWaAP
0.516príživník3989 SGWaAP
0.524Cigaňa1923 SGWaAP