Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.278kardiológia4412 SGWaAP
0.304urológia3908 SGWaAP
0.327ortopédia4921 SGWaAP
0.330rádiológia1924 SGWaAP
0.335vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.344dermatovenerológia951 SGWaAP
0.352intervenčná_rádiológia458 SGWaAP
0.354chirurgia30713 SGWaAP
0.354anestéziológia2085 SGWaAP
0.387radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.393klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.395traumatologická872 SGWaAP
0.398gastroenterológia1858 SGWaAP
0.398úrazová_chirurgia2461 SGWaAP
0.400fyziatria1102 SGWaAP
0.402telovýchovné_lekárstvo963 SGWaAP