Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chyža5150 SGWaAP
0.289chyžka1593 SGWaAP
0.365pitvor4029 SGWaAP
0.371izbica1135 SGWaAP
0.399izbietka2985 SGWaAP
0.463chajda1250 SGWaAP
0.474kutica2112 SGWaAP
0.478chalúpka11051 SGWaAP
0.502jurta2928 SGWaAP
0.515stodola20364 SGWaAP
0.518sypáreň655 SGWaAP
0.534chatrč23114 SGWaAP
0.540oblok32847 SGWaAP
0.543maštaľ19362 SGWaAP
0.553dievka19359 SGWaAP
0.556šopa7035 SGWaAP
0.572zemľanka1491 SGWaAP
0.572podstienka474 SGWaAP
0.578oblôčik2613 SGWaAP
0.579duchna1000 SGWaAP
0.583maringotka5429 SGWaAP
0.586gazdiná16683 SGWaAP
0.586kôlnička616 SGWaAP