Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chvastúň811 SGWaAP
0.367nafúkanec1135 SGWaAP
0.394naničhodník2593 SGWaAP
0.401chválenkár606 SGWaAP
0.420horenos566 SGWaAP
0.427ľahtikár474 SGWaAP
0.429domýšľavý998 SGWaAP
0.430namyslený6988 SGWaAP
0.430ťuťmák966 SGWaAP
0.436podliak4530 SGWaAP
0.439táraj2532 SGWaAP
0.441potmehúd457 SGWaAP
0.442pochábeľ774 SGWaAP
0.446odroň965 SGWaAP
0.453márnomyseľný915 SGWaAP
0.454odľud1038 SGWaAP
0.458sraľo617 SGWaAP
0.460niktoš2325 SGWaAP
0.461nevďačník951 SGWaAP
0.461nadutý1976 SGWaAP
0.462intrigán1692 SGWaAP
0.463sveták1380 SGWaAP
0.465ničomník3233 SGWaAP
0.465neokrôchanec564 SGWaAP
0.468prešibaný2750 SGWaAP