Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chumelica844 SGWaAP
0.304fujavica3376 SGWaAP
0.349snehová_metelica697 SGWaAP
0.359snehová_fujavica914 SGWaAP
0.422metelica1987 SGWaAP
0.428pľušť974 SGWaAP
0.452hrmavica862 SGWaAP
0.499vetrisko2322 SGWaAP
0.499čľapkanica769 SGWaAP
0.514treskúca_zima1995 SGWaAP
0.514severák1928 SGWaAP
0.517hustá_hmla5590 SGWaAP
0.531chumeliť476 SGWaAP
0.534treskúci_mráz850 SGWaAP
0.542snehová_víchrica973 SGWaAP
0.564husto_snežiť1837 SGWaAP
0.568husté_sneženie3989 SGWaAP
0.579lejak13564 SGWaAP
0.585povíchrica507 SGWaAP
0.588sychravá1357 SGWaAP
0.588hmla74436 SGWaAP
0.591blýskavica434 SGWaAP
0.591búrka131130 SGWaAP
0.594snehová_nádielka4269 SGWaAP