Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chudobný145488 SGWaAP
0.403chudobné19115 SGWaAP
0.405chudobná67419 SGWaAP
0.481biedny19060 SGWaAP
0.493nemajetný2776 SGWaAP
0.515Chudobný693 SGWaAP
0.537žobrák22698 SGWaAP
0.545bedár4960 SGWaAP
0.571ubiedený879 SGWaAP
0.572kostolná_myš906 SGWaAP
0.579sociálne_slabý6385 SGWaAP
0.584majetný7337 SGWaAP
0.599boháč22731 SGWaAP
0.605zaostalý7783 SGWaAP
0.608schudobnieť1510 SGWaAP
0.608lakomý3536 SGWaAP
0.615sociálne_odkázaný4367 SGWaAP
0.619zámožný6513 SGWaAP
0.622trieť_bieda938 SGWaAP
0.626vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.628nevzdelaný6848 SGWaAP
0.632chudobne2734 SGWaAP
0.639chudobnieť1017 SGWaAP
0.648chudoba125009 SGWaAP
0.650márnotratný1218 SGWaAP
0.653trpiaci5165 SGWaAP
0.657almužna9819 SGWaAP
0.657bohatý312720 SGWaAP
0.662žobrácky731 SGWaAP
0.663malomocný3927 SGWaAP
0.669nádenník2567 SGWaAP
0.669sirota26504 SGWaAP
0.670bohatnúť6088 SGWaAP
0.670vidiečan4486 SGWaAP
0.675bezzemok1138 SGWaAP
0.676úbohý26529 SGWaAP
0.678bieda60055 SGWaAP
0.686blahobytný886 SGWaAP