Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chudobný145488 SGWaAP
0.403chudobné19115 SGWaAP
0.405chudobná67419 SGWaAP
0.481biedny19060 SGWaAP
0.493nemajetný2776 SGWaAP
0.515Chudobný693 SGWaAP
0.537žobrák22698 SGWaAP
0.545bedár4960 SGWaAP
0.571ubiedený879 SGWaAP
0.572kostolná_myš906 SGWaAP
0.579sociálne_slabý6385 SGWaAP
0.584majetný7337 SGWaAP
0.599boháč22731 SGWaAP
0.605zaostalý7783 SGWaAP
0.608schudobnieť1510 SGWaAP
0.608lakomý3536 SGWaAP
0.615sociálne_odkázaný4367 SGWaAP
0.619zámožný6513 SGWaAP
0.622trieť_bieda938 SGWaAP