Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chudobné19115 SGWaAP
0.403chudobný145488 SGWaAP
0.407chudobná67419 SGWaAP
0.513biedne4881 SGWaAP
0.587chudobne2734 SGWaAP
0.593podvyživené1530 SGWaAP
0.599Chudobný693 SGWaAP
0.630zaostalé2555 SGWaAP
0.650skromné11350 SGWaAP
0.662nevzdelané552 SGWaAP
0.668biedny19060 SGWaAP
0.680sociálne_slabá8783 SGWaAP
0.686hladné7529 SGWaAP
0.687sociálne_slabý6385 SGWaAP
0.690rómske35392 SGWaAP
0.693bohaté54841 SGWaAP
0.695opustené18108 SGWaAP
0.696utrápené1184 SGWaAP
0.697černošské1953 SGWaAP
0.699trpiace4623 SGWaAP