Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chudobná67419 SGWaAP
0.405chudobný145488 SGWaAP
0.407chudobné19115 SGWaAP
0.528zaostalá6191 SGWaAP
0.576majetná2040 SGWaAP
0.587zámožná2931 SGWaAP
0.590biedna11859 SGWaAP
0.601chudobne2734 SGWaAP
0.626nemajetná704 SGWaAP
0.667viacdetná1833 SGWaAP
0.669kostolná_myš906 SGWaAP
0.670Chudobný693 SGWaAP
0.674sociálne_slabá8783 SGWaAP
0.678nevzdelaná1651 SGWaAP
0.680chudoba125009 SGWaAP
0.688vidiecka25933 SGWaAP