Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chudoba125009 SGWaAP
0.461bezdomovstvo776 SGWaAP
0.474bezdomovectvo3475 SGWaAP
0.504bieda60055 SGWaAP
0.593negramotnosť3477 SGWaAP
0.598príjmová_nerovnosť1425 SGWaAP
0.600zločinnosť5300 SGWaAP
0.605nezamestnanosť220327 SGWaAP
0.612rodová_nerovnosť1411 SGWaAP
0.614kriminalita51963 SGWaAP
0.628nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.629blahobyt31449 SGWaAP
0.633analfabetizmus882 SGWaAP
0.642nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.648chudobný145488 SGWaAP
0.650zaostalosť5008 SGWaAP
0.658Chudoba1911 SGWaAP
0.667podvýživa11016 SGWaAP