Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000christianizácia851 SGWaAP
0.194kristianizácia688 SGWaAP
0.474Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.478veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.479etnogenéza999 SGWaAP
0.489Byzancia5289 SGWaAP
0.495kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.497Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.497byzantská8014 SGWaAP
0.513nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.515franská_ríša1389 SGWaAP
0.523raný_stredovek2183 SGWaAP
0.525Franský_ríša989 SGWaAP
0.530Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.537veľkomoravský3483 SGWaAP
0.538franská1070 SGWaAP
0.546veľkomoravské2959 SGWaAP
0.546Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.546byzantská_ríša2625 SGWaAP