Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chrabrý2268 SGWaAP
0.242udatný4847 SGWaAP
0.397udatný_bojovník768 SGWaAP
0.430hrdinský10510 SGWaAP
0.462rytier56860 SGWaAP
0.470bohatier2629 SGWaAP
0.477statočný25969 SGWaAP
0.479vojvodca8873 SGWaAP
0.494junák5494 SGWaAP
0.498odbojný1438 SGWaAP
0.528Chrabrý422 SGWaAP
0.544nebojácny4586 SGWaAP
0.545udatnosť1594 SGWaAP
0.545hrdinský_čin4231 SGWaAP
0.546knieža54086 SGWaAP
0.561nepremožiteľný1404 SGWaAP
0.561udatná472 SGWaAP
0.564hrdinská6995 SGWaAP
0.567krvilačný5159 SGWaAP
0.569šľachetný7071 SGWaAP
0.569srdnatý423 SGWaAP
0.574spupný1093 SGWaAP
0.579veľmož6882 SGWaAP
0.579zbrojnoš2250 SGWaAP