Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chrámové1507 SGWaAP
0.562liturgické3819 SGWaAP
0.568chrám211455 SGWaAP
0.568chrámový5401 SGWaAP
0.574palácové608 SGWaAP
0.578bohoslužobné1074 SGWaAP
0.604chrámová8415 SGWaAP
0.606posvätné19205 SGWaAP
0.614starodávne2796 SGWaAP
0.617obradné1442 SGWaAP
0.620svetské4784 SGWaAP
0.631mníšske994 SGWaAP
0.641nebeské8382 SGWaAP
0.645zbožné1827 SGWaAP
0.649svätostánok8129 SGWaAP
0.649pohanské3021 SGWaAP
0.650byzantské2108 SGWaAP
0.650ctihodné470 SGWaAP
0.651kláštorné1622 SGWaAP
0.652sväté41015 SGWaAP
0.652sakrálne1529 SGWaAP
0.659apoštolské3741 SGWaAP
0.660náboženské27478 SGWaAP
0.662chór10291 SGWaAP
0.673oltár80005 SGWaAP