Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chovanica1147 SGWaAP
0.438kontesa1317 SGWaAP
0.451guvernantka2023 SGWaAP
0.468kňažná7822 SGWaAP
0.481grófka16230 SGWaAP
0.504dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.507zajatkyňa1342 SGWaAP
0.509šľachtičná2839 SGWaAP
0.530slúžka29606 SGWaAP
0.533nevlastná_sestra2506 SGWaAP
0.537Eržika1837 SGWaAP
0.544chovanka472 SGWaAP
0.549Gertrúda3095 SGWaAP
0.550neter14131 SGWaAP
0.551dcéra477412 SGWaAP
0.560Hermína2461 SGWaAP
0.562vdovica571 SGWaAP
0.565dcéruška700 SGWaAP
0.567baronesa601 SGWaAP
0.577vnučka30314 SGWaAP