Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.222chov_ošípaná1952 SGWaAP
0.311chov_dobytok4118 SGWaAP
0.417chov103997 SGWaAP
0.423hovädzí_dobytok12409 SGWaAP
0.435dojnica7737 SGWaAP
0.438dobytkárstvo535 SGWaAP
0.468hospodárske_zviera16857 SGWaAP
0.481poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.481výkrm3047 SGWaAP
0.482krmovina4995 SGWaAP
0.494chova14851 SGWaAP
0.501dobytok50495 SGWaAP
0.520ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.523ošípaná25200 SGWaAP
0.523poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.525ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.534prvovýroba4201 SGWaAP
0.537zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.553živočíšna24225 SGWaAP
0.554poľnohosp2405 SGWaAP
0.555veľkochov2031 SGWaAP
0.561pastierstvo1875 SGWaAP