Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chov_dobytok4118 SGWaAP
0.295pastierstvo1875 SGWaAP
0.311chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.342dobytkárstvo535 SGWaAP
0.378drevorubačstvo699 SGWaAP
0.402poľnohosp2405 SGWaAP
0.459povozníctvo499 SGWaAP
0.467roľníctvo3421 SGWaAP
0.492dobytok50495 SGWaAP
0.493poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.509chov_ošípaná1952 SGWaAP
0.538tkáčstvo1114 SGWaAP
0.549salašníctvo1170 SGWaAP
0.552ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.558ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.572obživa15629 SGWaAP
0.574pestovanie_vinič2611 SGWaAP
0.576poľnohospodárska_plodina6097 SGWaAP
0.577chova14851 SGWaAP
0.581krmovina4995 SGWaAP
0.590chov103997 SGWaAP