Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chotár30576 SGWaAP
0.454chotárna893 SGWaAP
0.489pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.501dolina162915 SGWaAP
0.513Slanský_vrch2282 SGWaAP
0.520Myjavský_pahorkatina699 SGWaAP
0.521oráčina1699 SGWaAP
0.522vrchovina7363 SGWaAP
0.527juhovýchodný_svah823 SGWaAP
0.529slanský_vrch2679 SGWaAP
0.535úboč3131 SGWaAP
0.537myjavská_pahorkatina729 SGWaAP
0.539Krupinský_planina650 SGWaAP
0.540chotárny1425 SGWaAP
0.542pohorie_Tríbeč646 SGWaAP
0.542levočský_vrch1888 SGWaAP
0.544dolinka6972 SGWaAP
0.549krupinská_planina619 SGWaAP
0.549Pohronský_Inovec822 SGWaAP
0.550potok156294 SGWaAP
0.552južný_svah5229 SGWaAP
0.559silická_planina740 SGWaAP
0.561Silický_planina776 SGWaAP
0.563lúka145766 SGWaAP