Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chodník296109 SGWaAP
0.381cyklistický_chodník5589 SGWaAP
0.400chodníček23821 SGWaAP
0.415obrubník16314 SGWaAP
0.429dláždený1250 SGWaAP
0.431turistický_chodník23045 SGWaAP
0.469nadchod2317 SGWaAP
0.476lávka19399 SGWaAP
0.492peší24130 SGWaAP
0.503príjazdová16914 SGWaAP
0.506rigol3117 SGWaAP
0.519oporný_múr5916 SGWaAP
0.519krajnica12568 SGWaAP
0.526Chodník2535 SGWaAP
0.527asfaltový_koberec2373 SGWaAP
0.530lesná_cestička2699 SGWaAP
0.533cestička45350 SGWaAP
0.536oporný_múrik675 SGWaAP
0.540múrik11780 SGWaAP