Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chodec116174 SGWaAP
0.358cyklista146928 SGWaAP
0.450bicyklista3056 SGWaAP
0.491semafor20517 SGWaAP
0.492priechod64781 SGWaAP
0.522nadchod2317 SGWaAP
0.527jazdný_pruh27863 SGWaAP
0.534Chodec686 SGWaAP
0.539krajnica12568 SGWaAP
0.547železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.547protiidúce3501 SGWaAP
0.552premávka75582 SGWaAP
0.554motocyklista9575 SGWaAP
0.556cestná_premávka53381 SGWaAP
0.557vodorovné_značenie1932 SGWaAP
0.559vozovka69043 SGWaAP
0.562peší24130 SGWaAP
0.578protismer21135 SGWaAP