Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chmuľo1045 SGWaAP
0.238chumaj3043 SGWaAP
0.269truľo2152 SGWaAP
0.294trkvas1504 SGWaAP
0.300odroň965 SGWaAP
0.303mamľas1381 SGWaAP
0.307chruňo761 SGWaAP
0.321kretén5351 SGWaAP
0.336sraľo617 SGWaAP
0.339trpák950 SGWaAP
0.345ťuťmák966 SGWaAP
0.345chrapúň3714 SGWaAP
0.354niktoš2325 SGWaAP
0.371odkundes964 SGWaAP
0.371nafúkanec1135 SGWaAP
0.382sviniar5895 SGWaAP
0.395sprosták414 SGWaAP
0.398dilino1533 SGWaAP
0.399chuj4488 SGWaAP
0.402debil26611 SGWaAP
0.410trtko1889 SGWaAP
0.412debilko2156 SGWaAP