Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chmúrne1025 SGWaAP
0.371zádumčivo647 SGWaAP
0.392zachmúrene3335 SGWaAP
0.432ustato1005 SGWaAP
0.455mrzuto3593 SGWaAP
0.469skľúčene2175 SGWaAP
0.472zamračene4799 SGWaAP
0.475sklesnuto443 SGWaAP
0.477zarmútene454 SGWaAP
0.483skormútene1016 SGWaAP
0.486bezvýrazne852 SGWaAP
0.487ľútostivo2909 SGWaAP
0.488skleslo1005 SGWaAP
0.489neveselo1042 SGWaAP
0.490pochmúrne2874 SGWaAP
0.494ponuro920 SGWaAP
0.495utrápene1312 SGWaAP
0.499zlovestne3804 SGWaAP
0.502namrzene3025 SGWaAP
0.525zamyslene17419 SGWaAP
0.526ospanlivo1190 SGWaAP
0.527namosúrene1198 SGWaAP
0.535roztrpčene720 SGWaAP