Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chmára3780 SGWaAP
0.322mrákava1214 SGWaAP
0.361mračná1086 SGWaAP
0.445čierňava2623 SGWaAP
0.470mračno602 SGWaAP
0.472temrava981 SGWaAP
0.495mrak44804 SGWaAP
0.497chmúrna2828 SGWaAP
0.502búrkové_mračno839 SGWaAP
0.515mračno14332 SGWaAP
0.532čiernota870 SGWaAP
0.550slnce8214 SGWaAP
0.564pustota817 SGWaAP
0.568búrkový_mrak1150 SGWaAP
0.572blankyt879 SGWaAP
0.572mráčik4057 SGWaAP
0.572obláčok435 SGWaAP
0.572clivota2779 SGWaAP
0.575hmla74436 SGWaAP
0.575zaplašiť675 SGWaAP
0.576temnieť642 SGWaAP
0.583stemnieť934 SGWaAP
0.589blýskavica434 SGWaAP
0.592tíš974 SGWaAP
0.592metelica1987 SGWaAP