Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chlapcovo1795 SGWaAP
0.342ženino1377 SGWaAP
0.359mužovo2435 SGWaAP
0.364synovo2074 SGWaAP
0.389bratovo1516 SGWaAP
0.424dcérino1091 SGWaAP
0.440sestrino1150 SGWaAP
0.487otcovo8833 SGWaAP
0.495matkino5656 SGWaAP
0.515chlapcova4345 SGWaAP
0.557manželkino923 SGWaAP
0.562vydesené1025 SGWaAP
0.570mamino3700 SGWaAP