Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chladné47399 SGWaAP
0.271teplé93717 SGWaAP
0.392vlhké25071 SGWaAP
0.394horúce51439 SGWaAP
0.402studené27819 SGWaAP
0.416suché74865 SGWaAP
0.426chladný79264 SGWaAP
0.431tmavé50573 SGWaAP
0.477chladno2256 SGWaAP
0.479daždivé3948 SGWaAP
0.485chladná74125 SGWaAP
0.495mrazivé5775 SGWaAP
0.508chlad86179 SGWaAP
0.516chladné_počasie19324 SGWaAP
0.548sychravé2435 SGWaAP
0.549chladno19726 SGWaAP
0.550tienisté2801 SGWaAP
0.553veterné3021 SGWaAP
0.561zimné76478 SGWaAP
0.561ochladiť25263 SGWaAP
0.561svetlé19352 SGWaAP
0.570teplý129717 SGWaAP
0.576vlhká39018 SGWaAP
0.579izbová_teplota17919 SGWaAP
0.591zima488007 SGWaAP