Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chirurgické_oddelenie3508 SGWaAP
0.133interné_oddelenie5050 SGWaAP
0.228ortopedické_oddelenie890 SGWaAP
0.256traumatologické_oddelenie764 SGWaAP
0.306úrazová_chirurgia2461 SGWaAP
0.332lôžkové_oddelenie3135 SGWaAP
0.339chirurgická_klinika1953 SGWaAP
0.347psychiatrické_oddelenie3439 SGWaAP
0.349oddelenie_anestéziológia1520 SGWaAP
0.353pôrodnícke_oddelenie2251 SGWaAP
0.358doliečovacie_oddelenie575 SGWaAP
0.377novorodenecké_oddelenie3533 SGWaAP
0.380geriatrické_oddelenie808 SGWaAP
0.387urgentný_príjem5085 SGWaAP
0.387operačná_sála9654 SGWaAP
0.390traumatológia3324 SGWaAP
0.391interná_klinika2693 SGWaAP
0.406primár31707 SGWaAP
0.418urologické1916 SGWaAP
0.418fakultná_nemocnica23408 SGWaAP