Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chirurgická_klinika1953 SGWaAP
0.177interná_klinika2693 SGWaAP
0.220neurologická_klinika1205 SGWaAP
0.318urologická_klinika566 SGWaAP
0.339chirurgické_oddelenie3508 SGWaAP
0.348úrazová_chirurgia2461 SGWaAP
0.358ortopedické_oddelenie890 SGWaAP
0.369klinika_FN422 SGWaAP
0.373Neurologický645 SGWaAP
0.400interné_oddelenie5050 SGWaAP
0.407pôrodnícka_klinika785 SGWaAP
0.409Chirurgický804 SGWaAP
0.410Lekársky_fakulta6481 SGWaAP
0.415Klinika5526 SGWaAP
0.429cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.435klinika_anestéziológia663 SGWaAP
0.436rekonštrukčná_chirurgia1097 SGWaAP