Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chiméra3703 SGWaAP
0.500fatamorgána2893 SGWaAP
0.515fantazmagória1831 SGWaAP
0.527utópia14311 SGWaAP
0.550iluzórna2372 SGWaAP
0.578utopická2272 SGWaAP
0.591kreatúra5010 SGWaAP
0.596obluda13278 SGWaAP
0.625výplod_fantázia965 SGWaAP
0.633prelud5316 SGWaAP
0.642mýtická4606 SGWaAP
0.642hydra2262 SGWaAP
0.648ilúzia74791 SGWaAP
0.650iluzórny1637 SGWaAP
0.650utopistická911 SGWaAP
0.658ničota7845 SGWaAP
0.659prízrak14601 SGWaAP
0.660krvilačná2392 SGWaAP
0.666obludná2751 SGWaAP
0.666nadčlovek4079 SGWaAP
0.671beztvará1484 SGWaAP