Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chicagska1127 SGWaAP
0.377newyorská13187 SGWaAP
0.389bostonská2050 SGWaAP
0.403Chicagsky1051 SGWaAP
0.463londýnska27630 SGWaAP
0.474texaská1824 SGWaAP
0.500floridská1495 SGWaAP
0.517manchesterská616 SGWaAP
0.529Newyorský1635 SGWaAP
0.529washingtonská2606 SGWaAP
0.546detroitská650 SGWaAP
0.547montrealská723 SGWaAP
0.548Chicago60967 SGWaAP
0.554dublinská823 SGWaAP
0.555sanfranciská484 SGWaAP
0.562tokijská1815 SGWaAP
0.566Londýnsky3845 SGWaAP
0.567hamburská970 SGWaAP