Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chemizácia826 SGWaAP
0.524monokultúra1899 SGWaAP
0.563antropogénny1698 SGWaAP
0.569agrochemikália766 SGWaAP
0.577urbanizácia5204 SGWaAP
0.595umelé_hnojivo3379 SGWaAP
0.597meliorácia1098 SGWaAP
0.597pesticíd20712 SGWaAP
0.600poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.602veľkovýroba3068 SGWaAP
0.604intenzifikácia4362 SGWaAP
0.608poľnohospodárska_plodina6097 SGWaAP
0.610exhalát3622 SGWaAP
0.617industrializácia5929 SGWaAP
0.632chemický_postrek2503 SGWaAP
0.633ekologizácia2527 SGWaAP
0.635druhová_rozmanitosť727 SGWaAP
0.641genetická_modifikácia1141 SGWaAP
0.641mechanizácia7805 SGWaAP