Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chatrný2024 SGWaAP
0.452vetchý1109 SGWaAP
0.521chatrná1706 SGWaAP
0.563úbohý26529 SGWaAP
0.566ošarpaný3298 SGWaAP
0.578zúbožený3324 SGWaAP
0.583ošumelý1458 SGWaAP
0.584neduživý1078 SGWaAP
0.591vratký1689 SGWaAP
0.594biedny19060 SGWaAP
0.606otrhaný2947 SGWaAP
0.608vetchá793 SGWaAP
0.613polorozpadnutý1478 SGWaAP
0.642povážlivý605 SGWaAP
0.645chatrné1507 SGWaAP
0.649vycivený1134 SGWaAP
0.655chabý6945 SGWaAP
0.663žalostný8735 SGWaAP
0.672neforemný1678 SGWaAP
0.673provizórny7120 SGWaAP
0.678ohyzdný702 SGWaAP
0.678skromný48580 SGWaAP