Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000charizmatik1201 SGWaAP
0.432sektár1994 SGWaAP
0.469veriaci111658 SGWaAP
0.477charizmatické_hnutie659 SGWaAP
0.486veriaci150386 SGWaAP
0.489fundamentalista5025 SGWaAP
0.499ateista41462 SGWaAP
0.506neveriaci10286 SGWaAP
0.509nekresťan2285 SGWaAP
0.510jehovista3557 SGWaAP
0.514katolík82214 SGWaAP
0.520gnostik1389 SGWaAP
0.524katolicizmus10809 SGWaAP
0.525evanjelikál794 SGWaAP
0.526protestant17006 SGWaAP
0.527tradicionalista2441 SGWaAP
0.529adventista2151 SGWaAP
0.535evanjelikálny986 SGWaAP
0.535mystik5625 SGWaAP
0.535baptista3515 SGWaAP
0.535neveriaci21264 SGWaAP
0.541racionalista1259 SGWaAP