Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000charizmatický16435 SGWaAP
0.354šarmantný7683 SGWaAP
0.513energický12896 SGWaAP
0.513žoviálny1711 SGWaAP
0.520charizmatická7627 SGWaAP
0.534sympaťák4677 SGWaAP
0.540šoumen2624 SGWaAP
0.545distingvovaný1167 SGWaAP
0.551charizma27149 SGWaAP
0.555sebavedomý20497 SGWaAP
0.560svojrázny9827 SGWaAP
0.560charizmatické1605 SGWaAP
0.576fešný1944 SGWaAP
0.579sebaistý4415 SGWaAP
0.589charizmaticky536 SGWaAP
0.591dobrosrdečný5043 SGWaAP
0.594mužný4379 SGWaAP
0.596zabávač9914 SGWaAP
0.596sympatický50010 SGWaAP
0.598nebojácny4586 SGWaAP
0.599introvertný2105 SGWaAP
0.599elegán3373 SGWaAP
0.602extrovertný1242 SGWaAP
0.604oddaný23646 SGWaAP