Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000charizma27149 SGWaAP
0.505sexappeal1072 SGWaAP
0.541charizmatická7627 SGWaAP
0.551charizmatický16435 SGWaAP
0.558výrečnosť4052 SGWaAP
0.586charizmatické1605 SGWaAP
0.599sexepíl3561 SGWaAP
0.608energickosť734 SGWaAP
0.611šarm24984 SGWaAP
0.614oduševnenosť547 SGWaAP
0.622sebaistota7175 SGWaAP
0.629skromnosť21309 SGWaAP
0.630presvedčivosť4527 SGWaAP
0.636duchaplnosť1630 SGWaAP
0.637charizmaticky536 SGWaAP
0.642zanietenosť3994 SGWaAP
0.642veľkodušnosť3917 SGWaAP
0.646bezprostrednosť4787 SGWaAP
0.647vznešenosť8312 SGWaAP
0.649ctižiadostivosť2337 SGWaAP
0.650neohrozenosť779 SGWaAP
0.650úprimnosť30949 SGWaAP
0.650srdečnosť5545 SGWaAP
0.651dobrosrdečnosť3004 SGWaAP
0.654nezištnosť2868 SGWaAP