Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000charakteristická62100 SGWaAP
0.255charakteristický61705 SGWaAP
0.277typická117438 SGWaAP
0.365charakteristické25429 SGWaAP
0.366príznačná9897 SGWaAP
0.382charakteristický_znak13775 SGWaAP
0.443charakteristický_rys3034 SGWaAP
0.463charakteristická_črta9035 SGWaAP
0.474typický152227 SGWaAP
0.512typické56567 SGWaAP
0.532zvláštnosť33825 SGWaAP
0.546vyznačovať138198 SGWaAP
0.556špecifická139968 SGWaAP
0.569charakteristicky1865 SGWaAP
0.576Typický686 SGWaAP
0.610charakteristika171177 SGWaAP
0.615zreteľná10886 SGWaAP
0.619rozpoznateľná2489 SGWaAP
0.621črta74175 SGWaAP
0.623sprevádzaná33519 SGWaAP
0.627nápadná11240 SGWaAP
0.633výrazná222068 SGWaAP
0.636typicky37977 SGWaAP