Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chamtivosť12734 SGWaAP
0.220nenásytnosť2723 SGWaAP
0.228hrabivosť918 SGWaAP
0.268ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.300lakomosť2032 SGWaAP
0.344lakomstvo3062 SGWaAP
0.368sebeckosť3270 SGWaAP
0.371chtivosť1022 SGWaAP
0.373sebectvo10545 SGWaAP
0.407pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.416egoizmus16497 SGWaAP
0.427bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.433závisť36213 SGWaAP
0.437spupnosť1331 SGWaAP
0.439bezcitnosť2602 SGWaAP
0.439zištnosť649 SGWaAP
0.444mamonárstvo416 SGWaAP
0.444zloba21598 SGWaAP
0.453pažravosť1966 SGWaAP
0.460nadutosť2296 SGWaAP
0.461nečestnosť1799 SGWaAP
0.461mamona4353 SGWaAP
0.461márnivosť3421 SGWaAP
0.465samoľúbosť4704 SGWaAP