Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chamraď1591 SGWaAP
0.185čvarga2483 SGWaAP
0.197zberba5245 SGWaAP
0.357luza2753 SGWaAP
0.385háveď6119 SGWaAP
0.417cháska633 SGWaAP
0.460kreatúra5010 SGWaAP
0.470banda44323 SGWaAP
0.483sviňa34925 SGWaAP
0.500darmožráč3583 SGWaAP
0.501nenažraná1068 SGWaAP
0.504hnusoba1090 SGWaAP
0.505hyena8326 SGWaAP
0.507kurva16145 SGWaAP
0.508zlodejská2677 SGWaAP
0.515tlupa7809 SGWaAP
0.515čeliadka804 SGWaAP
0.522nenažratá488 SGWaAP