Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chýrna2468 SGWaAP
0.275vychýrená5323 SGWaAP
0.389chýrečná416 SGWaAP
0.448slávna95625 SGWaAP
0.459chýrny4361 SGWaAP
0.523vychýrený5555 SGWaAP
0.535chýrečný665 SGWaAP
0.556svetoznáma19764 SGWaAP
0.562povestná17749 SGWaAP
0.590vychýrené1612 SGWaAP
0.591znamenitá4184 SGWaAP
0.593vychytená4872 SGWaAP
0.596chýrne733 SGWaAP
0.606prešporská2109 SGWaAP
0.611legendárna39934 SGWaAP
0.625tunajšia28839 SGWaAP
0.626voľakedajšia1063 SGWaAP
0.629starodávna8691 SGWaAP
0.643skvostná4911 SGWaAP
0.647prezývaná3427 SGWaAP
0.650známa570526 SGWaAP
0.661niekdajšia29687 SGWaAP