Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000chán3891 SGWaAP
0.397vezír2702 SGWaAP
0.421Peržan6189 SGWaAP
0.427sultán11630 SGWaAP
0.428turecký_sultán1053 SGWaAP
0.448cár13306 SGWaAP
0.453kalif2319 SGWaAP
0.457vojvodca8873 SGWaAP
0.464Osman4095 SGWaAP
0.467perzský6789 SGWaAP
0.469tatársky2108 SGWaAP
0.472cisár81604 SGWaAP
0.479bojar1460 SGWaAP
0.480mongolský4031 SGWaAP
0.485knieža54086 SGWaAP