Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cezhraničný17041 SGWaAP
0.354cezhraničná14954 SGWaAP
0.416cezhraničné6951 SGWaAP
0.535cezhraničná_spolupráca16954 SGWaAP
0.550Cezhraničný1090 SGWaAP
0.552prihraničný_región2428 SGWaAP
0.602multilaterálny1832 SGWaAP
0.604prihraničný900 SGWaAP
0.611pohraničný5870 SGWaAP
0.613prihraničná4701 SGWaAP
0.635celoeurópsky8838 SGWaAP
0.655pohraničie11475 SGWaAP
0.660Únia71621 SGWaAP
0.661prihraničné1319 SGWaAP
0.671bilaterálny8325 SGWaAP
0.674vnútroštátny28522 SGWaAP
0.678euroregión3727 SGWaAP
0.686medzinárodný445533 SGWaAP
0.695inštitucionálny9550 SGWaAP
0.700nadnárodný11337 SGWaAP