Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cestovka17650 SGWaAP
0.306cestovná_kancelária61721 SGWaAP
0.481CK52679 SGWaAP
0.524letenka75876 SGWaAP
0.571zájazd131778 SGWaAP