Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cestný_ťah4145 SGWaAP
0.452výpadovka3724 SGWaAP
0.495železničná_trať32339 SGWaAP
0.498diaľnica_D121598 SGWaAP
0.503štvorprúdová2759 SGWaAP
0.510križovatka133816 SGWaAP
0.513diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.542mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.542obchvat35098 SGWaAP
0.543horský_priechod5058 SGWaAP
0.547dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.548diaľnica189527 SGWaAP
0.552hraničný_prechod5551 SGWaAP
0.557kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.560koridor23869 SGWaAP
0.570hraničný_priechod19787 SGWaAP
0.572železničný_uzol1747 SGWaAP
0.580frekventovaná20434 SGWaAP
0.581tranzitná10571 SGWaAP
0.583dvojprúdová1270 SGWaAP
0.587nadjazd6964 SGWaAP
0.588autostráda3861 SGWaAP
0.590obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.597okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.597severný_obchvat3534 SGWaAP
0.600diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.605železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.607D125746 SGWaAP
0.609intravilán11872 SGWaAP
0.612dopravne3540 SGWaAP
0.614železničný_koridor1596 SGWaAP
0.619prejazdný2950 SGWaAP
0.619dvojprúdovka462 SGWaAP
0.621magistrála9559 SGWaAP
0.625diaľničný12915 SGWaAP
0.627diaľnica_D33328 SGWaAP
0.627nehodový_úsek709 SGWaAP