Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cestný_ťah4145 SGWaAP
0.452výpadovka3724 SGWaAP
0.495železničná_trať32339 SGWaAP
0.498diaľnica_D121598 SGWaAP
0.503štvorprúdová2759 SGWaAP
0.510križovatka133816 SGWaAP
0.513diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.542mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.542obchvat35098 SGWaAP
0.543horský_priechod5058 SGWaAP
0.547dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.548diaľnica189527 SGWaAP
0.552hraničný_prechod5551 SGWaAP
0.557kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.560koridor23869 SGWaAP
0.570hraničný_priechod19787 SGWaAP
0.572železničný_uzol1747 SGWaAP