Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cestný43969 SGWaAP
0.440cestné13070 SGWaAP
0.495cestná87361 SGWaAP
0.557Cestný724 SGWaAP
0.567železničný32649 SGWaAP
0.581diaľničný12915 SGWaAP
0.583pozemná_komunikácia16812 SGWaAP
0.604rýchlostná56209 SGWaAP
0.613cyklistický20665 SGWaAP
0.619desaťkilometrový599 SGWaAP
0.629krosový1474 SGWaAP
0.634dopravný176203 SGWaAP
0.638trať342976 SGWaAP
0.648dráhový2436 SGWaAP
0.649mostný_objekt4748 SGWaAP
0.662železničná_trať32339 SGWaAP
0.666cyklista146928 SGWaAP
0.666cyklistická30852 SGWaAP
0.669traťový4710 SGWaAP
0.671trialový402 SGWaAP
0.671úsek389603 SGWaAP
0.672diaľnica189527 SGWaAP