Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cestné13070 SGWaAP
0.387cestná87361 SGWaAP
0.440cestný43969 SGWaAP
0.479železničné11843 SGWaAP
0.506dopravné53768 SGWaAP
0.522mostné1607 SGWaAP
0.530pozemná_komunikácia16812 SGWaAP
0.585koľajová3947 SGWaAP
0.587traťové927 SGWaAP
0.590vozovka69043 SGWaAP
0.592diaľničné2640 SGWaAP
0.595hnacie3234 SGWaAP
0.608koľajové1831 SGWaAP
0.613nákladné81531 SGWaAP
0.613vozidlo997438 SGWaAP
0.618jednostopové735 SGWaAP
0.623nákladná_doprava17911 SGWaAP
0.624kolesové1096 SGWaAP
0.630zvodidlo10021 SGWaAP
0.631Cestný724 SGWaAP
0.632automobilové4599 SGWaAP
0.633železničné_koľajové858 SGWaAP
0.636rýchlostná56209 SGWaAP
0.638dopravný176203 SGWaAP
0.639mostný_objekt4748 SGWaAP