Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cestná_premávka53381 SGWaAP
0.396premávka75582 SGWaAP
0.493plynulosť_cestná5824 SGWaAP
0.508pozemná_komunikácia16812 SGWaAP
0.556chodec116174 SGWaAP
0.558dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.572prenosné_dopravné1851 SGWaAP
0.579vodič520880 SGWaAP
0.584nehodovosť5570 SGWaAP
0.614dopravná169170 SGWaAP
0.615dopravná_nehodovosť2369 SGWaAP
0.615cestná87361 SGWaAP
0.622cyklista146928 SGWaAP
0.642motorové_vozidlo102136 SGWaAP
0.650prednostná_jazda1332 SGWaAP
0.656znížená_viditeľnosť4597 SGWaAP
0.664motocyklista9575 SGWaAP
0.668reflexná_vesta4434 SGWaAP
0.669rýchlostné_obmedzenie769 SGWaAP
0.670zvislé_dopravné1725 SGWaAP